Share cho bạn Đầu tư công trung hạn là gì

Nội dung bài viết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/1/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Vậy đầu tư công trung hạn là gì?

Legalzone sẽ giới thiệu trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: đầu tư trung hạn là gì

Nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạn

Nguyên tắc được quy định tại Điều 51 Luật đầu tư công năm 2019.

Cụ thể như sau:

Nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của các cấp, các ngành.

Trong từng ngành, lĩnh vực, việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định.

Việc bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Xem thêm: Kiến thức mới Sự khác biệt giữa nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm

Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định tại ; Sau khi đã bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại; Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Quốc hội quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp mình quản lý.

Quy định về lập kế hoạch

Căn cứ lập kế hoạch

– Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước;

– Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; chiến lược nợ quốc gia; mục tiêu ưu tiên đầu tư trong kế hoạch 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương;

– Quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Nên xem: Giải đáp thắc mắc: Máy tính ra đời năm nào? Ai là người phát minh ra máy tính?

– Nhu cầu và dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước;

– Dự báo tác động của tình hình thế giới và trong nước đến sự phát triển và khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư công

– Cơ chế và chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Mẫu văn bản thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn

Dowload tại đây: Mẫu văn bản thẩm định

Trên đây là bài viết giải đáp một số thông tin liên quan đến thắc mắc đầu tư công trung hạn là gì. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0988888888 Hoặc liên hệ fanpage Công ty Luật Legalzone để được hỗ trợ.

Viết một bình luận