Hot Hot Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp pháp luật thay đổi 

Như chúng ta biết: Luật đầu tư 2014 đã được thay thế bởi Luật đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021). Nhưng đối với những quy định về bảo đảm đầu tư cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Để làm rõ hơn về vấn đề bảo đảm đầu tư, Công ty Luật Thái An xin chia với bạn đọc quy định về Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp pháp luật thay đổi theo Luật Đầu tư 2020 trong bài viết dưới đây.

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp pháp luật thay đổi
Bảo đảm đầu tư

Khái niệm bảo đảm đầu tư là gì?

Bảo đảm đầu tư là những cam kết của nhà nước đối với các nhà đầu tư nhằm tạo sự an toàn về mặt pháp lý đối với tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư khi họ tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Bạn đang xem: bảo đảm đầu tư là gì

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp pháp luật thay đổi được hiểu như thế nào?

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp pháp luật thay đổi là một trong những các biện pháp đảo đảm đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư 2020. Cụ thể là biện pháp bảo đảm này được quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư 2020.

1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới, ưu đãi đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư, trừ ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 20 của Luật này.

  1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư.
  2. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.
  3. Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều này thì được xem xét, giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;.

b) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

Dành cho bạn: Dự án đầu tư mở rộng là gì?

c) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

5. Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản 4 Điều này, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Theo quy định của pháp luật thì bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp pháp luật thay đổi sẽ được chia ra thành 2 trường hợp sau:

  • Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới, ưu đãi đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư, trừ ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 20 của Luật Đầu tư 2020.
  • Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư.

Lưu ý: Các trường hợp trên không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

>>> Xem thêm: 5 quy định về bảo đảm đầu tư theo Luật Đầu tư 2020

Như vậy, trường hợp pháp luật thay đổi, theo Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư từ Nhà nước theo các quy định pháp luật hiện hành:

  • Khi nhà đầu tư bắt đầu đầu tư vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các việc thành lập các doanh nghiệp; các tổ chức kinh tế;
  • Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần hay các phần vốn góp của những tổ chức kinh tế;
  • Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện các dự án đầu tư.

Tham khảo thêm: Share cho bạn Economics

Khi bắt đầu thực hiện đầu tư một dự án đầu tư nào thì các nhà đầu tư đều mong muốn rằng việc đầu tư sẽ lâu dài và hy vọng có thể nhận được nhiều các chính sách ưu đãi khi thực hiện dự án đầu tư của mình từ phía Nhà nước.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện dự án đầu tư, tình hình kinh tế – xã hội tại Việt Nam có thể có sự thay đổi, kéo theo sự thay đổi các quy định của pháp luật. Cùng với việc bảo đảm tài sản cho nhà đầu tư, bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư, Nhà nước còn bảo đảm việc đầu tư kinh doanh không bị ảnh hưởng trong trường hợp thay đổi pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn về Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp pháp luật thay đổi theo Luật Đầu tư 2020.

Xin lưu ý: Sau thời điểm đăng bài này, các quy định của luật pháp có thể đã thay đổi. Để được tư vấn từng trường hợp cụ thể Bạn vui lòng gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT. Luật sư sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Bạn!

Tác giả bài viết:

Luật sư Đào Ngọc Hải, Trưởng Chi nhánh Thái Nguyên, Công ty Luật Thái An Có hơn 20 năm công tác giảng dạy tại Thái Nguyên Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp Thẻ Luật sư số 12260/LS cấp tháng 8/2017 Lĩnh vực hành nghề chính: * Tư vấn luật: Doanh nghiệp, Thương mại, Hôn nhân và gia đình, Đất đai * Tố tụng: Dân sự, Hình sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

Viết một bình luận