Quy hoạch phân khu là gì?

Quy hoạch phân khu là gì?

Quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng của địa phương cũng như nền kinh