Mách bạn Quỹ đầu tư là gì? Công ty quản lý quỹ là gì?

Trên thế giới, việc đầu tư vào các quỹ đầu tư từ lâu đã trở thành một kênh đầu tư rất phổ biến và được ưa chuộng. Ngày hôm nay, Nhật Cường sẽ cùng bàn luận với các bạn về chủ đề Quỹ đầu tư là gì? Công ty quản lý quỹ là gì?

Quỹ đầu tư là gì? Công ty quản lý quỹ là gì?

Quỹ đầu tư là gì
Quỹ đầu tư là gì?

Quỹ đầu tư, hay còn gọi là quỹ đại chúng, là quỹ huy động vốn từ nhà đầu tư để đầu tư vào các loại tài sản tuân thủ theo mục tiêu đầu tư được xác định. Quỹ được quản lý bởi một đội ngũ chuyên gia làm việc toàn thời gian và được ngân hàng giám sát được chỉ định để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Bạn đang xem: công ty quản lý quỹ đầu tư là gì

Công ty quản lý quỹ là một loại hình tổ chức trung gian tài chính, chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư trung và dài hạn của công chúng.

Xét về mặt chức năng, công ty quản lý quỹ là đơn vị quản lý các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư có thể xem như sản phẩm dịch vụ mà công ty quản lý quỹ cung cấp cho nhà đầu tư.

Ở Việt Nam, công ty quản lý quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và giám sát hoạt động.

Mỗi quỹ đầu tư do công ty quản lý quỹ lập ra đều có những mục tiêu, tiêu chí đầu tư riêng, nhằm đáp ứng những nhu cầu nhất định như: thu nhập đầu tư hoặc tăng trưởng vốn đầu tư. Tuy nhiên, cũng có một số quỹ hướng tới cân bằng tất cả các mục tiêu đó.

Đầu tư tài chính đòi hỏi rất nhiều năng lực chuyên môn, kiến thức thị trường, và nhất là yếu tố thời gian. Ngoài ra có một số loại hình đầu tư như đầu tư trái phiếu, đầu tư vào bộ chỉ số thì nhà đầu tư không thể tự thực hiện được. Do đó nhà đầu tư cá nhân hay pháp nhân thường quyết định đầu tư thông qua quỹ bởi 06 yếu tố:

  • Giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa danh mục đầu tư
  • Tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận
  • Quản lý chuyên nghiệp
  • Giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan thẩm quyền
  • Tính năng động của quỹ đầu tư
  • Tham gia đầu tư các sản phẩm đặc thù như trái phiếu, quỹ hoán đổi danh mục.

Đề xuất riêng cho bạn: Chia sẻ Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công

Xem thêm:

  • Cách sử dụng Lệnh ATO, ATC trong Đặt Lệnh Chứng khoán
  • Các hệ số tài chính quan trọng trong phân tích doanh nghiệp

Một số dạng quỹ phổ biến ở Việt Nam

1. Quỹ Mở

Quỹ Đầu Tư Dạng Mở
Quỹ Đầu Tư Dạng Mở

Quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư, được quản lí chuyên nghiệp bởi một Công ty Quản lý Quỹ. Quỹ không hạn chế về mặt thời hạn và số lượng các nhà đầu tư tham gia, đồng thời cho phép nhà đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ theo Giá trị Tài sản ròng (NAV) vào bất kì ngày giao dịch nào của quỹ.

Ví dụ: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1); Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4)

2. Quỹ đóng

Đây là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư, chứng chỉ quỹ lúc này niêm yết trên sàn như cổ phiếu. Quy mô tài sản của quỹ biến động theo giá trị thị trường của chứng chỉ quỹ. Thời gian hoạt động của quỹ có giới hạn và được nêu rõ trong bản cáo bạch. Nhìn chung quỹ đóng có tính chất ổn định, nhà đầu tư sẽ không bị áp lực về tính thanh khoản.

Ví dụ: Quỹ đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVF1)

3. Quỹ ETF

Quỹ đầu tư ETF (Exchange Traded Fund)
Quỹ đầu tư ETF (Exchange Traded Fund)

ETF (Exchange Traded Fund) là một hình thức quỹ đầu tư vào chỉ số. Danh mục của quỹ ETF gồm những chứng khoán được cơ cấu theo mức định sẵn của từng quỹ.

Theo đó, nhà đầu tư không cần phải lựa chọn cho mình cổ phiếu mà có thể trực tiếp mua chứng chỉ quỹ của quỹ ETF. Cách đầu tư này thuộc loại đầu tư thụ động ( Passive investing ).

Nên xem: Chỉ bạn Điều kiện, trình tự quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Hiện nay tại Việt Nam có 2 quỹ ETF lớn nhất và tác động mạnh nhất tới thị trường là ETF VNM và ETF FTSE Vietnam Index.

4. Quỹ thành viên

Đây là quỹ đầu tư chứng khoán được lập bằng vốn góp của một số nhà đầu tư nhất định và không phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng. Nhà đầu tư vào quỹ thành viên được gọi là thành viên góp vốn hay thành viên quỹ đầu tư. Luật chứng khoán quy định quỹ thành viên có tối đa không quá 30 thành viên và tất cả thành viên phải là pháp nhân. Mục tiêu chủ yếu của việc thành lập các Quỹ thành viên là để thực hiện các hoạt động đầu tư có tính chất tương đối mạo hiểm.

Thành viên của quỹ thông thường là những nhà đầu tư chuyên nghiệp và có năng lực tài chính mạnh như công ty tài chính, ngân hàng hoặc doanh nghiệp bảo hiểm. Các thành viên góp vốn có quyền tham gia quản lý quỹ nhiều hơn so với nhà đầu tư trong quỹ đại chúng, đồng thời khả năng chịu đựng rủi ro cũng tốt hơn nên quỹ thành viên không chịu nhiều hạn chế đầu tư như quỹ công chúng.

Ví dụ: Quỹ Việt-Nhật

Thực tế, có nhiều nhà đầu tư nhận thức được rằng, đầu tư vào các quỹ tương hỗ thì tốt hơn là để tiền nằm im trong các tài khoản tiết kiệm. Tham gia vào quỹ, nhà đầu tư có thể theo dõi tình trạng đầu tư của mình nhờ tính minh bạch cao. Luật quy định các quỹ phải báo cáo thay đổi tài sản ròng định kỳ, do vậy nhà đầu tư luôn biết được các tình trạng khoản đầu tư của mình.

Trên đây, Nhật Cường đã chia sẻ với các bạn về chủ đề Quỹ đầu tư là gì? Công ty quản lý quỹ là gì?. Nhà đầu tư muốn mở tài khoản chứng khoán hoặc muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực chứng khoán vui lòng liên hệ với Nhật Cường.

Nguồn: danangchothue.com/

Viết một bình luận