Đất sản xuất kinh doanh là gì?

Đất sản xuất kinh doanh là loại đất được dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh cùng nhiều mục đích khác. Pháp Luật hiện hành có ghi rõ về đất này và mục đích sử dụng. Vì thế trong bài viết này Trần Văn Toàn BDS sẽ cùng bạn tìm hiểu về đất sản xuất kinh doanh là gì và mục đích sử dụng ra sao của loại đất này nhé.

Lưu ý: Bên mình KHÔNG TƯ VẤN đất sản xuất kinh doanh. Bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ.

Bạn đang xem: đất sản xuất kinh doanh là gì

Vui lòng KHÔNG LIÊN HỆ BÊN MÌNH

Đất sản xuất kinh doanh là gì?

Đất sản xuất, kinh doanh là loại đất được dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh nhưng không phải là loại dùng để nuôi trồng các loại cây ăn quả, ngành nghề nông nghiệp. Quy định tại điều 10, Luật đất đai có ghi rõ về đất sản xuất, kinh doanh là đất phi nông nghiệp.

Định nghĩa về đất sản xuất, kinh doanh

Đất sản xuất, kinh doanh được quy định là đất phi nông nghiệp tại điểm đ, khoản 2, điều 10, Luật đất đai 2013 về phân loại đất: “đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;”

Đất sản xuất, kinh doanh được quy định là đất phi nông nghiệp tại điểm đ, khoản 2, điều 10, Luật đất đai 2013

Như vậy đất sản xuất kinh doanh được dùng để làm:

  • Khu công nghiệp
  • Cụm công nghiệp
  • Khu chế xuất
  • Đất làm thương mại, dịch vụ
  • Đất dùng cho hoạt động khoáng sản
  • Đất dùng làm vật liệu xây dựng,
  • Đất làm nguyên liệu sản xuất đồ gốm

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng đất sản xuất, kinh doanh này để xây dựng nhà ở nếu như phù hợp với nhu cầu của mình. Tuy nhiên cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rồi mới được phép xây dựng nhà ở theo quy định của Pháp Luật.

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh là gì?

Đất sản xuất, kinh doanh là đất có giá trị ban đầu thấp hơn so với loại đất để ở. Vì thế rất nhiều người lựa chọn mua loại đất này sau đó làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng để giúp mình tạo ra nguồn lợi tốt hơn.

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước

Theo quy định tại điểm g, khoản 1, điều 57 trong Luật đất đai 2013 có quy định:

Dành cho bạn: Chỉ bạn 4P trong Marketing là gì? Cách ứng dụng chiến lược 4P hiệu quả

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Muốn xây dựng nhà trên đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Như vậy đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sẽ phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có thể chuyển đổi sang đất có mục đích khác. Vậy nên khi có nhu cầu cần thực hiện nghĩa vụ ghi tại khoản 2, điều 57 Luật này như sau “2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

Vậy thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh là gì?

Để được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh như điều 57 đã nêu trên đây. Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, bạn cần tuân thủ về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể thủ tục chuyển đổi ghi rõ tại điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

“Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đề xuất riêng cho bạn: Chỉ bạn Hướng dẫn từng bước lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh ghi rõ tại điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Trình tự và thủ tục sẽ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định này. Đây là một trong những phương pháp kinh doanh bất động sản mà nhiều người lựa chọn để giúp mang lại lợi nhuận cao hơn.

Lời kết

Sử dụng đất sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi mục đích sử dụng là cách làm thông minh. Trần Văn Toàn BDS luôn có những dự án đất nền cho mục đích phi nông nghiệp rất đẹp, đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận cao. Vì thế bạn hoàn toàn có thể giúp mình sở hữu được lợi nhuận cao hơn.

Bài viết liên quan

Đất thương mại dịch vụ là gì? Đất thương mại có được cấp sổ đỏ?

Đất trồng lúa là gì? Có được chuyển nhượng? Lên thổ cư không?

Đất rừng sản xuất là gì? Quy định sử dụng đất rừng sản xuất

Lưu ý: Bên mình KHÔNG TƯ VẤN đất sản xuất kinh doanh. Bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ.

Bạn đang xem: đất sản xuất kinh doanh là gì

Vui lòng KHÔNG LIÊN HỆ BÊN MÌNH

Viết một bình luận