Chia sẻ Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là đất gì?

Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tiếp thu những thành tựu khoa học và công nghệ để trở thành đất nước xã hội chủ nghĩa, theo đó việc thay đổi cơ sở hạ tầng kéo theo là việc sử dụng đất phi nông nghiệp một cách hợp lí đang là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Đất đai đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.

Đất đai là một trong những tài nguyên vô cùng quý giá của con người, điều kiện sống cho động vật, thực vật và con người trên trái đất. Ngoài ra, đất đai còn tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội. Mỗi loại đất có những vai trò và ý nghĩa khác nhau. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu về đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và ý nghĩa, vai trò của nó trong thực tiễn.

Bạn đang xem: đất xây dựng là gì

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là đất gì?

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật đất đai 2003 và tiếp tục kế thừa ở Luật Đất đai 2013. Chúng ta đều biết, trong cuộc sống hằng ngày đất đai đóng vai trò hết sức quan trọng, nó là sản phẩm của tự nhiên, có trước lao động và cùng với quá trình lịch sử phát triển kinh tế – xã hội, quyết định cho sự tồn tại, phát triển của xã hội loài người. Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội, nó là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, làng mạc các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình thủy lợi khác.

Các nhóm đất hiện nay ở nước ta đã được quy định rõ trong Luật đất đai 2013, bao gồm 3 nhóm chính là: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong đó đất phi nông nghiệp, không được dùng với mục đích làm nông nghiệp lại bao gồm nhiều loại đất khác nhau. Nhà nước ta đã ban hành những quy định cụ thể về từng loại đất. Một trong số đó là đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp.

Theo Điều 147 Luật Đất đai 2013: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp quy định nội dung sau:

“1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

2. Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác.

3. Việc sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích.

Nên xem: Giám sát công trình xây dựng là gì? Mô tả công việc ngành giám sát xây dựng

Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác.

5. Nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất vào mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường.”

Theo đó, ta nhận thấy, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là loại đất phi nông nghiệp và có vai trò quan trọng trong việc xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhằm phục vụ cho bộ máy hành chính nhà nước. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhằm mục đích xây dựng các trụ sở, văn phòng quốc hội , các cơ quan nhà nước , các đại sứ quán, nhà văn hóa, bảo tàng và các khu vực dành riêng cho y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao,… Với những vai trò, ý nghĩa to lớn đó, để bảo vệ và quản lý chặt chẽ loại đất phi nông nghiệp này thì tổ chức, cá nhân khi sử dụng phải tuân thủ theo các quy định pháp luật.

2. Một số quy định về đất xây dựng trụ sở cơ quan:

Theo khoản 1 Điều 147 Luật Đất đai 2013: Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp quy định nội dung sau:

“1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.”

Như vậy, loại đất không được sử dụng vào mục đích làm nông nghiệp mà được dùng vào mục đích xây dựng các cơ quan nhà nước, căn cứ tổ chức chính trị hoặc các tổ chức chính trị xã hội thì được coi là đất xây dựng trụ sở cơ quan.

Việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan phải đảm bảo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất phải có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích. Nhà nước nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác.

Ngoài ra, Nhà nước cũng ban hành các chính sách khuyến khích việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan vào mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường.

3. Một số quy định về đất xây dựng công trình sự nghiệp:

Căn cứ pháp lý: Phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Đất xây dựng công trình sự nghiệp là gì?

Đất xây dựng công trình sự nghiệp là đất xây dựng các công trình sự nghiệp công lập, ngoài công lập thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác.

Đề xuất riêng cho bạn: Tập làm văn lớp 5: Kể một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 3

Đất xây dựng công trình sự nghiệp bao gồm:

– Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Là loại đất xây dựng trụ sở hoặc văn phòng đại diện của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp; trụ sở của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp (trừ các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội).

– Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Là loại đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình về văn hóa bao gồm các cơ sở sau đây: các quảng trường, trụ sở của các đoàn nghệ thuật, nhà bán sách, báo, văn hóa phẩm, rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát,…

– Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Là loại đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội là đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình dịch vụ xã hội gồm các cơ sở sau đây: khu nuôi dưỡng người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cơ sở chuyên dịch vụ tổ chức lễ cưới và các cơ sở dịch vụ xã hội khác được Nhà nước cho phép hoạt động.

– Đất xây dựng cơ sở y tế: Là loại đất cơ sở y tế là đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình về y tế bao gồm các cơ sở sau đây: bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế, trạm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác,…

– Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Là loại đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình phục vụ giáo dục và đào tạo bao gồm những cơ sở sau: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, các trường cao đẳng, đại học khác,…

– Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Là loại đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình phục vụ thể dục thể thao bao gồm bao gồm những cơ sở sau: khu liên hợp thể thao, trung tâm thể thao, sân vận động, sân gôn, bể bơi và cơ sở tập luyện, huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao khác,…

– Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ là loại đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ (trừ đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản).

– Đất xây dựng cơ sở ngoại giao là loại đất sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở của các đại sứ quán, lãnh sự quán, văn phòng đại diện của các tổ chức ngoại giao nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ có chức năng ngoại giao; cơ sở ngoại giao đoàn do Nhà nước quản lý.

– Ngoài ra, đất xây dựng công trình sự nghiệp khác là đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình về xử lý môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm dịch động thực vật, khí tượng, thủy văn, đăng kiểm và các công trình sự nghiệp khác.

Ngày nay, nhu cầu sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp hiện nay đang ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Loại đất này bao gồm đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp phải đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật. Những người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất phải có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích đã cam kết. Nhà nước nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào các mục đích khác. Nếu phát hiện có hành vi sai trái sẽ đưa ra những biên pháp xử lý phù hợp. Nhà nước cũng ban hành các chính sách khuyến khích việc sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường,…

Viết một bình luận